Prekių grąžinimo sąlygos

  • Pardavėjas pareiškia, kad prekės atitinka šioms prekėms keliamus įprastus kokybinius reikalavimus. Kiekvienos elektroninėje parduotuvėje www.fabion.lt parduodamos prekės bendros savybės pateikiamos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
  • Pardavėjas nėra atsakingas už prekių kokybės pablogėjimą, jei klientas ar asmenys, kuriems klientas perdavė prekes, jas naudojo ne tiems tikslams, kuriems tokios prekės yra paprastai naudojamos, nesilaikė instrukcijose nurodytų reikalavimų, pažeidė prekių transportavimo, laikymo, naudojimo ir/ar sandėliavimo taisykles, taip pat, jeigu matomi prekių įpakavimo ar kiti išoriniai defektai, kurie raštu neaptarti prekių perdavimo metu, ar prekių kokybės pablogėjimas yra sukeltas kliento ar kitų asmenų, kuriems klientas pardavė prekes, veiksmų.
  • Klientui parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ir grąžinamos remiantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, patvirtintomis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo".
  • Nepatikusių prekių grąžinimo atveju, grąžinimo-pristatymo mokestį turi mokėti klientas.
  • Grąžinamų nekokybiškų prekių siuntinio grąžinimo-pristatymo išlaidas padengia pardavėjas.
  • Jei klientas pageidauja nepatikusią prekę grąžinti, bet įsigyti kitą, ar pasikeisti į kitą tinkamą dydį, tokiu atveju pristatymo-grąžinimo-pristatymo išlaidas padengia pardavėjas.

  Pardavėjas prekę iš kliento priima, jeigu: 

  • prekė nenaudota, nepraradusi savo prekinės išvaizdos bei nėra sugadinta kliento, pateikiama originalioje tvarkingoje, nesugadntoje, pakuotėje, grąžinama pilna prekės komplektacija, klientas pateikia prekės įsigijimo dokumentą.
  • Prekė nekeičiama, neatlygintinai trūkumai nešalinami ir pinigai negrąžinami, jei prekės trūkumų atsirado dėl to, kad klientas pažeidė prekės naudojimo ar saugojimo taisykles.
  • Norėdamas grąžinti prekę(-es), pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo pirkėjui dienos, informuodamas pardavėją elektroniniu paštu info@fabion.lt, bei pilnai užpildžius grąžinimo dokumentą su prisegtu prekių įsigyjimo dokumentu (sąskaita, pirkimo čekis).
  • Jeigu internetu iš elektroninės parduotuvės www.fabion.lt įsigyta prekė neatitiks Jūsų lūkesčių per 14 kalendorinių dienų galėsite ją grąžinti ir atgauti už prekę sumokėtus pinigus. Grąžinama prekė turėtų būti nenaudota, pilnos komplektacijos, nepraradusi prekinės išvaizdos ar kitaip nesugadinta, su tvarkinga originalia pakuote.

  Nekokybiškų prekių grąžinimas

  • Gavus nekokybišką prekę prašome apie tai pranešti mums elektroniniu paštu info@fabion.lt ir pasikonsultuoti telefonu. Gavus prekę su mechaniniais pažeidimais prašome apie tai pranešti ne vėliau kaip per 2 dienas!
  • Nekokybiškos prekės priklausomai nuo gedimo pobūdžio ir atsižvelgiant į gedimo atsiradimo priežastis ir aplinkybes, gali būti: remontuojamos, keičiamos naujomis, keičiamos analogiškomis, atitinkamai sumažinama prekių kaina arba grąžinami sumokėti pinigai.